Werkwijze samenspelplus groepstraining

Als psychomotore therapeut ben ik een groot voorstander van samenwerking. www.samenspelplus.nl is hiervan een mooi voorbeeld. Zo heeft iedere therapeut en discipline zijn eigen kwaliteiten. Kinderfysiotherapie, psychologie en psychomotore therapie werken in een spelgroep samen onder de naam Samenspelplus. Iedere discipline levert zijn professionele bijdrage om de behandeling van het kind in de groep en het systeem tot een succes te maken. Ouders worden in dit proces zoveel mogelijk betrokken en behalve kijk- en praktische meedoe-momenten zijn er ook ouderavonden. In het voorliggende veld willen we als professionals, als behandelteam, vroeg investeren om inzicht te verschaffen en om problemen bij ouders en kinderen voor te zijn.
Kijk op de site www.samenspel.nu voor inhoudelijke informatie.