Therapie

Psychomotore Therapie kan op verschillende manieren ingezet worden. Dit is afhankelijk van de hulpvraag:

  • Individuele psychomotore therapie met het kind
  • Individuele psychomotore therapie met de volwassene
  • Ouder-kind psychomotore therapie
  • Relatietherapie volwassenen met elementen uit de PMT.
  • Groepstraining voor kinderen onder de noemer Samenspelplus

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en maken we samen een keuze wat betreft plan van aanpak. Ook is het mogelijk dat we na een periode van individuele kind therapie overgaan om het geleerde toe te passen in de relatie ouder en kind. Het gezin, het systeem, is voor mij enorm belangrijk omdat daar de kansen liggen tot succeservaringen.