Locaties

PMT mogelijkheden zijn er in Almelo en Hengelo. In Almelo maak ik gebruik van een kleine bewegingsruimte in de Schelf. In Hengelo benut ik de behandelkamer collega kinderfysiotherapie genaamd Kompas gelegen in de wijk “Groot Driene”. Samenspelplus de groepstraining voor kinderen vindt plaats in een sporthal in Hengelo. Zie de website voor het juiste adres.

Het is mogelijk om contact op te nemen met de NVPA in het geval van klachten over het functioneren van de werker maar ook om de kwaliteit van de werker door te geven in de vorm van NVPA meting