Over mij

Mijn naam is Evert Draaijer. Na mijn sportopleiding heb ik aan de Hogeschool van Amsterdam mijn diploma voor psychomotore therapie gehaald. Ik ben getrouwd met Corien en wij hebben 4 inmiddels volwassen kinderen.

Voor uw beeldvorming: vanaf 1982 heb ik als PMT in een psychiatrische kliniek en dagbehandeling gewerkt. Ik was daarna als PMT ook vele jaren werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast groepstherapieën heb ik ook individuele therapie gegeven en heel bijzonder daarin was het werken in de sportzaal met ouders en kinderen. Vervolgens heb ik ook vele jaren in het speciaal onderwijs gewerkt.

Mijn hoofdbaan is regiocoach aangepast sporten in Twente om mensen met een beperking bewegend tot hun recht te laten komen. Daarnaast werk ik als zelfstandig PMT. Ik mag mezelf als senior wel een manusje van alles noemen omdat ik creatief ben, veel werk leuk vindt en vooral kansen zie. Vandaar ook mijn keuze voor PMT naast mijn hoofdbaan: ik zet mij graag in voor kinderen of volwassenen met psychische problemen door hen te ondersteunen m.b.v. bewegen.