Welkom op mijn website psychomotore therapie. Ik heb mijn uiterste best gedaan om op een simpele wijze een beeld te schetsen van mijn PMT mogelijkheden.

Psychomotore therapie (PMT) is een behandelmethode voor zowel kinderen als volwassenen die problemen met zichzelf ervaren en /of hun omgeving ervaren. Bij kinderen spreken we eerder over een stagnatie in de ontwikkeling, bij volwassenen over psychische klachten en/of problemen.

Ik gebruik als psychomotore therapeut werkend in een bewegingsruimte het liefst met allerlei spel- en bewegingsvormen. Afhankelijk van de hulpvraag heel soms met lichamelijk gerichte technieken, denk aan ontspanningsoefeningen. Het algemene doel van PMT is het verminderen of het wegnemen van de psychische klachten. Het streven is om met inzicht in eigen gedrag en persoonlijke ervaring de eerste stap tot verandering te zetten. Dit kunnen we samen bereiken door op een andere manier met de probleemsituaties om te gaan, reflectie en/ of door acceptatie van beperkingen.

Voor mij staat het (non) verbale bewegen centraal en worden bewegingsvormen doelgericht ingezet om persoonlijk inzicht te vergroten en om klachten te verminderen. PMT is in mijn ogen “een niet ver van mijn bed methode”. Veel hulpvragen kunnen in een veilige spelruimte praktisch geoefend worden. Observaties en opgedane ervaringen probeer ik op een begrijpelijke manier in relatie tot uw hulpvraag uit te leggen. Soms geef ik huiswerk mee om de opgedane ervaringen in uw eigen omgeving toe te passen. Aan de hand van de nodige voorbeelden hoop ik een en ander te verduidelijken.

 

 

Vernieuwend

 

Bewegen

 

Plezier