Werkwijze individuele therapie kinderen

Kijkend naar de ontwikkeling van het kind dan is tijdens het bewegen een goede observatie een eerste stap om het gedrag van uw kind te begrijpen. Met deze observatie kunt u als ouders uw winst doen door rekening te houden met zijn of haar valkuilen maar ook door de talenten van uw kind aan te moedigen. Bij het zeer jonge kind tussen de 4 en 6 jaar zitten de leermomenten vooral in het opdoen van veel motorische ervaringen. Kinderen leren spelenderwijs, herhaling en structuur doen vaak de rest. De ervaring leert tevens dat succeservaringen wonderen doen. Het jonge kind speelt vaak nog naast een ander kind. Het iets oudere kind vanaf 7/8 jaar krijgt al steeds meer besef van zijn eigen gedrag en ervaart de invloeden op en vanuit zijn omgeving. Spelmomentjes , de wijze waarop kinderen spelen, kunnen al iets beter besproken worden. Reflectie neemt toe. Overleggen met een ander kind staat nog in de kinderschoenen maar met een beetje sturing door de volwassene komt het kind een heel eind.

Casus: Wim 8 jaar
Wim komt iedere week vol energie de klas maar ook de sporthal binnenrennen. Hij vliegt van hot naar her en doet zijn uiterste best met andere kinderen in contact te komen. Dit gaat hem niet gemakkelijk af. Hij gooit soms zomaar uit het niets een bal in het gezicht van een kind of geeft een kind een duw. Dit wordt door de andere kinderen niet gewaardeerd en eerder uitgelegd als vervelend en lastig dan uitnodigend. Door Wim af en toe even stil te zetten, zijn manier van vriendjes bespreekbaar te maken komt Wim steeds meer tot het besef dat dit ook anders kan en moet. Met de aangereikte handvatten gegeven door de meester of juf kan hij de komende weken aan de slag. Mocht dit andere gedrag Wim niet lukken dan bestaat er altijd de mogelijkheid individueel met Wim in de PMT aan de slag te gaan. Door hem tal van bewegingsvormen aan te bieden met het thema actie en reactie streven we ernaar Wim meer zicht te krijgen op zijn eigen gedrag. Vervolgens kan hij het geleerde binnen de PMT weer leren toepassen in groepsverband. Op deze spelenderwijze wijze leert Wim om te gaan met de wereld.

Voorbeelden van hulpvragen en thema’s waar PMT op een speelse wijze mee uit de voeten kan:
Beheersen impulsen/Concentratie/ Aandacht/ Samenspelen/Samenwerken/ Omgaan winnen en verliezen/ Durven/Doen/Doorzetten/Stop is stop/Vergroten zelfvertrouwen/Hebben van negatief zelfbeeld/ Woede/Ervaren van succesjes.